1. BOLAGSPOLITIK OCH ANSVAR

https: // https: //kosmetikbutik.coms företagspolicy är att tillhandahålla toppmoderna och effektiva Botulinums Toxin, Dermal Fillers, Mesoterapi och Ortopedi produkter och tjänster till en rimlig kostnad. Som ett ansvarsfullt företag som tillhandahåller de kosmetiska tjänsterna förstår vi behovet av att behålla kundinformation som mycket privilegierat. Vi kommer att skydda din personliga och hälsoinformation som lämnas till oss med största omsorg. Sekretesspolicyn som anges här utarbetar förfarandet och processerna vi följer för att uppnå denna konfidentialitet för din information.

2. KUNDANSVAR

Kunden ansvarar för att tillhandahålla korrekt och endast adekvat information. Närhelst personlig information ges måste kunden se till att informationen som vidarebefordras endast används för det angivna syftet och bevaras i förtroende.

3. KUNDENS GODKÄNNANDE

När kunden vidarebefordrar personlig information till oss, innebär det att kunden har gett sitt samtycke till oss för att lagra och använda informationen till avsett ändamål, enligt vad som anges i denna sekretesspolicy.

4. RÄTT ATT ÄNDRA PRIVATPOLITIKEN

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra och ändra integritetspolicyn. Sådana ändringar kommer att publiceras på https://fillerworldcosmetic.com. Ändringarna på detta sätt träder i kraft 30 kalenderdagar efter meddelandet. Om någon av de föreslagna ändringarna inte är acceptabel för kunden har de rätt att kontakta oss och ta kontroll över den information som redan lämnats, innan sådan policy träder i kraft.

5. BARNINFORMATION

Som allmän policy samlar vi inte in information från barn under 13 år. Men sådan information kan vidarebefordras till oss för specifika ändamål med föräldrarnas eller vårdnadshavarens samtycke.

6. INFORMATIONSINSAMLINGSPROCESS

We may require collecting basic personal information such as your name, postal address, Zip code, age, telephone number, mobile number, email address. We collect this personal information directly from you and also take your consent for the use of such information.

II UTILIZATION AND SHARING OF INFORMATION

1. Information från oss – Vi förser dig med information via e -post om många ämnen av intresse inom medicinsk vetenskapsrelaterade områden. Sådan information kan innehålla nyhetsbrev, allmän hälsoinformation och specifika detaljer som du söker. Vi tillhandahåller informationen endast efter ditt samtycke. Om du vid någon tidpunkt vill avsluta prenumerationen på att få denna information från vår webbplats kan du skicka ett e -postmeddelande till oss
2. Datasäkerhet – Lämpliga försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för säkerheten för den information som samlas in från kunderna när det gäller lagring, hämtning och användning. Inga obehöriga kommer att få tillgång till personuppgifterna. Vi tillhandahåller inte någon del av den personliga informationen till någon tredje part utan ditt medgivande.

3. Tredjepartstjänster – I framtiden när som helst kan vi ta en lämplig tredje parts tjänster efter noggrann utvärdering för insamling, lagring och användning av befintlig och ny data. Alla bestämmelser i sekretesspolicyn kommer att tillämpas i sådana situationer.

4. Undersökningar – Företaget kan ibland göra undersökningar via sin webbplats. Deltagande i dessa undersökningar är valfritt. Den personliga information som samlas in i dessa undersökningar kommer att användas för att förstå kundernas preferenser och tillhandahålla effektiva tjänster för att uppfylla deras krav.

IV GENOMFÖRANDE AV PERSONLIGHETSPOLITIK

Sekretesspolicyn som utformats för att skydda kundernas intresse kommer att implementeras på följande sätt:

1. Ansvar och ansvar – Vi är engagerade i den personliga informationen vi har och kommer att anställa lämpliga chefer med ansvar och ansvar för att skydda uppgifterna.

2. Syfte och informationsinsamling – Företaget kommer att fastställa i vilket syfte informationen samlas in innan man använder sig av insamlingen. Detta syfte kommer att bli känt för kunderna. Informationsinsamlingen kommer att begränsas till det identifierade syftet och kommer att ske direkt från kunderna.

3. Kundens samtycke – Insamlingen av data, dess användning, delning och avslöjande kommer att göras av företaget endast med full kunskap och samtycke från kunden.

4. Informationsanvändning – Personlig information kommer inte att användas för något annat ändamål än för den användning som har blivit känd för kunden. Ingen information kommer att lämnas ut till någon tredje part utan kundens samtycke eller på begäran av den lagstiftande myndigheten.

5. Informationslagring och skydd-Informationen som samlas in från kunden kommer att hållas uppdaterad och korrekt efter behov för det avsedda ändamålet. Företaget är fullt engagerat i att skydda data från stöld, obehörig användning, uppdatering och ändringar och dubblering.

6. Insyn i lagrad information – Företaget kommer att ha en transparent sekretesspolicy och alla ändringar kommer att göras kända för kunderna via webbplatsen. Kunden kan när som helst fråga om att hans personliga information finns hos oss. På en sådan begäran kommer företaget att tillhandahålla informationen om den information som innehas, de behöriga personer som får tillgång till uppgifterna och det syfte för vilket dessa uppgifter används, inom rimlig tid.