Dysport 500U 2 injektionsflaskor (2 × 500U)

kr7,557.05

Dysport 500U 2 injektionsflaskor (2*500U) är ett receptbelagt läkemedel som injiceras i musklerna och används för att behandla:

cervikal dystoni (CD) hos vuxna
ökad muskelstelhet hos vuxna med spasticitet
ökad muskelstelhet hos barn 2 år och äldre med spasticitet i nedre extremiteterna
Det är inte känt om Dysport är säkert eller effektivt för barn under 2 år för behandling av spasticitet i nedre extremiteterna; för behandling av andra typer av muskelspasmer; eller för behandling av cervikal dystoni eller spasticitet i övre extremiteterna hos barn under 18 år.