Lipoinject Small Area 25G

kr1,275.95

Vilka är fördelarna med Lipoinject jämfört med andra fettlösliga läkemedel?
Lipoinject -produktlådan består av en 25G (0,50 x 70 mm) nål för små kroppsområden. Detta koncept med nålen är utformat för homogen injektion av läkemedlet i djupa fettlager med minimal smärta. Produkten förs in i fettvävnaden och människokroppen bearbetar vätskan samtidigt som fettförrådet förstörs. Därefter reduceras området där produkten introducerades och konturerna blir tydligare.