Depo-Provera 150 mg

kr295.75

Alla potentiella användare av Depo-Provera bör ha ett negativt graviditetstest före första administreringen.
På grund av risken för kraftig eller långvarig blödning hos vissa kvinnor, bör läkemedlet användas med försiktighet i puerperium.
Den rekommenderade dosen är 150 mg DMPA injicerbar suspension var tredje månad (12-13 veckor) administrerad genom intramuskulär injektion i gluteal- eller deltoidmuskeln. Glutealmuskeln är den optimala platsen, men deltoidmuskeln kan användas om den är tillräckligt väl utvecklad. Den första injektionen ska ges under de första 5 dagarna efter att en normal menstruation har börjat; inom 5 dagar efter förlossningen om den inte ammar; eller, om du uteslutande ammar, vid eller efter 6 veckor efter förlossningen.