Mirena English 52mg 1 IUD

kr3,371.55

Mirena preventivmedel har många åtgärder för att förhindra graviditet. Dessa består huvudsakligen av en främmande kroppsreaktion, lokala LNG -medierade livmoderslemhinneförändringar (endometrial) och intensifiering av livmoderhalsen (livmodern) sekret.
Närvaron av en intrauterin anordning som Mirena i livmodern fungerar som främmande kropp som uppmuntrar värdresponser från inflammatoriska kemikalier och vita celler som tenderar att avvisa eventuella spermier som kommer in eller tidig graviditet från implantation i livmodern.
Mirena IUD släpper ut mikron mängd LNG i livmodern vilket gör att slemhinnan inte tar emot något embryo.
Slutligen gör Levonorgestrel livmoderhalsens slem tätt och besatt, vilket hindrar spermier att tränga in i livmoderhålan. Under en viss tid producerar den progressiva dagliga verkan av Levonorgestrel i livmodern ett tillstånd av upphörande av menstruation eller amenorré, vilket är fördelaktigt vid behandling av sjukdomar som endometrios och adenomyos.