Nexplanon Icke-engelska 68mg

kr1,757.60

Implantatet får inte placeras i din arm alls på grund av misslyckad insättning. Om detta händer kan du bli gravid. Borttagning av implantatet kan vara mycket svårt eller omöjligt om implantatet inte är där det ska vara. Särskilda ingrepp, inklusive kirurgi på sjukhuset, kan behövas för att ta bort implantatet. Om implantatet inte tas bort, kommer effekterna av NEXPLANON att fortsätta under en längre tid. Andra problem relaterade till insättning och borttagning inkluderar smärta, irritation, svullnad, blåmärken, domningar och stickningar, ärrbildning, infektion, skada på nerverna eller blodkärlen och brytning av implantatet. Dessutom kan implantatet komma ut av sig själv. Du kan bli gravid om implantatet kommer ut av sig själv. Använd en säkerhetsmetod för säkerhetskopiering och ring din läkare omedelbart om implantatet kommer ut.